Pomagaj nam ujeti sanje!

Pravila licitacij

  1. člen SPLOŠNO

Ta pravila določajo pogoje in način izvedbe dobrodelne licitacije, ki jo Kulturno umetniško društvo Coda (v nadaljevanju KUD Coda).

 

  1. člen  NAMEN LICITACIJE

Licitacija je  namenjena zbiranju sredstev nakup novih prostorov za delovanje KUD Coda. Licitacija je dobrodelna, zato pri nekaterih predmetih vrednost nakupa ne bo sorazmerna s prodajno vrednostjo predmeta. Licitacija poteka s soglasjem predsednice Sonje Volarič

 

  1. člen PREDMETI LICITACIJE

(1) Predmeti, ki so zbrani in ponujeni so donacije za namen licitacij, ki so jih organizacije ali posamezniki podarili KUD Coda.

(2) Vsakemu predmetu je določena izklicna cena predmeta, ki jo določi organizator.

 

  1. člen OZNAKA PREDMETA

Vsak predmet bo označen z imenom, ki bo naveden pod fotografijo posameznega predmeta.

 

  1. člen SODELUJOČI V LICITACIJI

(1) V licitaciji lahko sodeluje vsak uporabnik Facebooka, ki bo v času licitacije imenovan ponudnik.

(2) Ponudnik lahko sodeluje v licitaciji vseh ponujenih predmetov. Svojo ponudbo lahko posamezen ponudnik izvede večkrat.

(3) Vsak sodelujoči organizatorjem dovoljuje, da se javno objavi in uporabi njegove podatke (ime in priimek) za lastne potrebe. Sodelovanje v licitaciji je prostovoljno.

 

  1. člen POTEK LICITACIJE

(1) Licitacija predmetov bo potekala od 20. novembra do 8. janurarja. Vsak licitirani predmet bo fotografiran in objavljen na Facebook strani Glasbeni junaki.

(2) Vsak ponudnik lahko v času trajanja licitacije svojo licitacijsko ponudbo zapiše v komentar pod fotografijo. Klik na »všeč mi je« oziroma »like« v licitaciji nima pomena in se ne šteje kot ponujeni znesek.

(3) Licitacija poteka v uradni valuti evro (EUR). Vsak ponudnik lahko ponudi prostovoljni znesek, ki ne sme biti nižji od izklicne cene, ki je določena za posamezen predmet. Posamezen ponudnik lahko znesek zviša za poljuben znesek in najmanj 1€.  Ponudnik dviguje nazadnje ponujeno najvišjo ceno (primer: ponudba št. 1: 9 €, naslednja ponudba št. 2: 10€). V licitaciji SE NE PONUJA ALI VIŠA ZNESKA ZA CENTE (0.01 €, 0.02€, 0.05€, 0.10€, 0.20€ in 0.50€).

(4) Licitacijska ponudba se šteje za pravo in upošteva le tiste, v katerih se zapiše:

IME IN PRIIMEK (če je le to različno od Facebook uporabniškega imena)

ZNESEK

primer: MARKO PRIMER: znesek 9 €

(5) Vsak komentar, ki ne bo popoln in ne bo vseboval LE  navedenih sestavin, se ne bo upošteval (primer: Waw, kako je lepa jaz bi dal/a 90 €).

(6) Vsako sredo v navedenem obdobju bo objavljen en predmet, katerega bo mogoče dražiti en teden, do objave novega predmeta.

 

6.a člen NEZANIMANJE

(1) Če za posamezen predmet ni zanimanja ali nobenega ponujenega zneska do konca licitacije, se predmet umakne iz licitacije.

(2) Vsako nepopolno ali prepozno komentiranje (licitiranje) se ne šteje in ne upošteva kot ponujeno licitacijo.

 

  1. člen ZAKLJUČEK LICITACIJE

(1) Licitacija za posamezen predmet se zaključi po enem tednu, v sredo ob 20.00. Upošteva se vse pravilne ponudbe, kjer bo licitacija oddana pravočasno (razvidna ura 20.00). Vse ostale (pozne) ponudbe se ne bodo štele in upoštevale.

(2) Po zaključku bo organizator za posamezen predmet razbral ponudnika in znesek, ki je bil najvišji. Ponudnik, ki je »odkupil« predmet bo obveščen preko zasebnega sporočila na Facebook strani. V potrditvi (odgovoru) o »odkupljenemu« predmetu mora navesti svoj aktiven elektronski naslov.

(3) Ponudnik, ki je »odkupil« predmet mora nato po potrditvi na Facebooku na elektronski naslov info@glasbenijunaki.si poslati:

IME IN PRIIMEK

NASLOV

IZJAVO: Potrjujem, da sem sodeloval v dobrodelni licitaciji KUD Coda. Za predmet z imenom ______________ sem namenil ____ € za KUD Coda. Donacija je prostovoljna.

(4) Po zaključku bo organizator objavil imena ponudnikov, ki so za posamezen predmet največ ponudili.

 

  1. člen PREVZEM PREDMETOV

(1) Ponudnik je upravičen do predmeta šele ko na tekoči računa KUD Coda nakaže svoj ponujeni znesek. Svoj znesek nakaže na račun KUD Coda (Kulturno umetniško društvo Coda, Kamniška ulica 2, 2000 Maribor, TRR: SI56 6100 0000 3466 545)

(2) Po izvedeni transakciji organizator v roku 14 dni od izvedenega plačila po pošti pošlje »odkupljeni« predmet na naslov ponudnika.

(3) Stroški pošiljanja so na strani organizatorja.

 

  1. člen »NE PREVZEM« PREDMETOV

(1) V primeru, da ponudnik ne plača ali prevzame »odkupljenega« predmeta v roku 3 dni, organizator izbere in objavi drugega ponudnika, ki je namenil drugi največji znesek.

(2) Tistega, ki je ponudil najvišji znesek in je tudi izbran kot »kupec« predmeta, in svojega ponujenega zneska ne nakaže, javno objavimo in izberemo novega ponudnika. Tak ponudnik, ki ne nakaže zneska, ne more več sodelovati v licitaciji.

(3) Pravila prevzema novega (drugega) ponudnika veljajo po 8. členu teh pravil.

(4) Situacija, ki jo opisuje 1 in 2 alineja 9. člena se ponovi vse dokler se ponujeni znesek ne nakaže ali »odkupljeni« predmet ne prevzame.

 

  1. člen KONČNE DOLOČBE

(1) Vsak sodelujoči je seznanjen in se strinja z objavljenimi ter zgoraj navedenimi pravili.

(2) V primeru, da pride do splošnega izpada (delovanja) spletišča Facebook več kot 24 ur, lahko organizator trajanje licitacije za 24 ur podaljša. O podaljšanju organizator obvesti na strani Glasbeni junaki.

(3) Posamezna okvara ali izpad spleta, ki se pokaže samo pri posamezniku, ki bi želel sodelovati v licitaciji se ne šteje za podaljšanje poteka, ki ga določa 2. alineja 10. člena.

ORGANIZATOR SE ZA MOREBITNE NAPAKE OPRAVIČUJE IN JIH BO V SKLADU S PRAVILI ODPRAVIL. HVALA.